Allmänna villkor

När du registrerar dig som medlem på Telefiket innebär det att du godkänner nedanstående villkor som är ett avtal mellan dig och Teru HB, företaget som driver Telefiket. Vi gör detta för att det ska bli trivsamt för alla medlemmar på Telefiket.

Du måste följa svensk lag när du är på Telefiket. Du får inte använda Telefiket för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning eller intrång på copyrightskyddat material. Då kan ditt konto raderas, eller om det är illa nog kan du bli polisanmäld.

  • Genom att ringa till Telefiket medger du att fullgörandet av denna tjänst påbörjas under ångerfristen, och din ångerrätt är därmed förverkad. 
  • Du får inte använda Telefiket i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för någon produkt. Om så sker kan Teru HB yrka på skadestånd. 
  • Alla försök till datorintrång i Telefikets system polisanmäls. 
  • Ditt lösenord är din nyckel till Telefiket och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet. 
  • Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat.


Teru HB har rätt att skicka information samt kommersiella budskap till användarna via Telefikets funktioner. Dessa kan vara anpassade efter dina intressen eller hur du svarar på frågor. Användaren har rätt att tacka nej till kommersiella budskap. Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan alltid att ske via Teru HB.

Teru HB har för avsikt att följa god sed vad det gäller eventuell marknadsföring och marknadsundersökningar. Teru HB är personuppgiftsansvarig. Kontaktinfo till Teru HB finns längst ner i Allmänna villkor.

Teru HB värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgiftslagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Genom att använda siten och/eller våra teletjänster godkänner du ovanstående användarvillkor.

Teru HB har alltid rätt att ändra de allmänna villkoren på Telefiket om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på Allmänna villkor för att se om ev. ändringar gjorts. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Telefiket förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Teru HB kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Genom att fortsätta använda Telefiket anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

Teru HB
Box 1068
432 14  Varberg
info@teru.se

Logga in

Logga in eller skapa ett nytt konto om du inte redan har något.

Tjejer:
020-22 10 00

(0 kr/minut)

Killar ringer:
0939-20 10 000

(1,70 kr/minut)

Killar comviq:
0939 300 1000

(2,50 kr/minut)

Har du konto:
031-722 7170

(1 kr/minut)

Faktura:
031-72 22 999

(1 kr/minut)

Köp samtalstid!

Nu kan även du som inte har comviq ringa för endast 1 kr/min genom att registrera ett konto. Logga in i rutan uppe till höger eller registrera dig nu för att skapa ett konto!